Bada o bada o bada

5:44 min
Bebispodden om att bada. Med en bad-kompis. En bad-anka! Det plaskas med vatten, simmas och bubblas. Och det är härligt!

Bebispodden är ett musikprogram för de allra minsta barnen, 0-2 år. Som en ljudlig pekbok för ditt lilla barn.

Tips: Lyssna gärna aktivt med ditt barn. Försök att delta tillsammans och sjung med och härma du också.

Till just det här avsnittet passar det att lyssna och sen kanske pröva lite när ni badar själva.

Manus, prat, ljud och musik: Micaela Gustafsson
Bilder: Charlotte Ramel
Producent: Per Palmqvist, Barnradion