Studio Ett 5 maj

103 min
Facebook meddelar: Donald Trump fortsatt portad. Regionalval Skottland. Doku:s granskning. Socialarbetare kräver ändringar i föräldrabalken gällande vårdnad och umgänge för att skydda kvinnor och barn mot våldsutövande pappor. Att åldras i Sverige som utlandsfödd. EU-kommissionens nya industristrategi. Fas 4 kommer igång.