Lydia Wahlström – den paradoxala rösträttskämpen

44 min
Författaren och historikern Lydia Wahlström var en av rösträttsrörelsen förgrundsfigurer. Men på många sätt var hon en komplex person – på ytan rent av skenbart motsägelsefull.

1921 fick kvinnor rösta i svenska riksdagsval för första gången – ett resultat av en flera decennier lång kamp för lika rösträtt.

En av rösträttsrörelsen förgrundsfigurer var författaren och historikern Lydia Wahlström – på många sätt en komplex figur: Hon var konservativ och samtidigt radikal rösträttsivrare; hon var djupt kristen och samtidigt levde hon i normbrytande kärleksrelationer med andra kvinnor.

Reporter Jenny Aschenbrenner försöker här förstå en på ytan motsägelsefull svensk rösträttskämpe. Med Ingrid Pärletun, författare och Lars Gårdfeldt, präst.