آزمون اجباری زبان جهت دریافت شهروندی مورد انتقاد کلیسا است، هفت میلیارد بودجه برای واکسین و بخش درمان، شیوع ویروس کرونا روبه افزایش است

1:59 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.