آتش سوزی و قتل یک مرد در هلمستاد؛ آغاز روند بازپرداخت مالیات؛ پیشنهاد کاهش کمک‌هزینه کودکان و نقش زنان در مذاکرات صلح افغانستان

2:33 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن