"Sista hållplatsen" av Adam Zagajewski

4:25 min
Översättning: Anders Bodegård Uppläsare: Jacques Werup

Diktsamling "Antenner i regn" samt "Du har funnits här. Poesi på liv och död"  antologi, red Jacques Werup.

 Musik Leo Brouwer: An idea

Exekutör Rovsjan Mamedkulijev, gitarr

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Leo Brouwer - An Idea
    Rovsjan Mamedkulijev
    Rovshan Mamedkuliev
    Etikett: Naxos