Radiofynd: Carl G Laurin minns Anders Zorn 1938

4:47 min
Med drygt 100 år sedan Anders Zorns frånfälle öppnar nu Nationalmuseum sin försenade utställning. Vi hör en av hans vänner, konsthistorikern Carl G Laurin minnas honom i ett radioföredrag från 1938.