آغاز ماه روزه، خواست حزب دموکرات‌های سویدن از دولت آینده، دست کم گرفتن وخامت موج دوم همه‌گیری ویروس کُرونا از سوی اداره صحت عامه

2:48 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن