Skolelever i Härnösand får en annorlunda historielektion och svensk speljournalistik krymper

Här finns inget ljud
Med Lovisa Essunger.