محکومیت ۱۷ ساله‌ی قاتل پمپ بنزین، گشایش بزرگترین مرکز واکسیناسیون کشور، افزایش خرید و فروش مواد مخدر از راه اینترنت

2:35 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن