Henrik Nilsson - Inuti trädet

4:30 min
– Inifrån trädets hålrum såg jag skogen och de andra träden ur ett helt nytt perspektiv.

Henrik Nilsson är författare och essäist, född och bosatt i Malmö. Han ägnar sig också åt att introducera och översätta utländsk litteratur, särskilt från den spansk- och portugisiskspråkiga världen.