Håkan Sandvik - Enda vägen framåt är att hitta en orättvis lösning

4:30 min
I morgonens direktsända Tankar för dagen gör Håkan Sandvik en reflektion kring Israel-Palestinakonflikten.

Håkan Sandvik är präst. Håkan har levt i Mellanöstern i olika perioder sedan 1980. Han har också arbetat med flykting- och integrationsfrågor och är intresserad av religionsmöten i vardagen.