Vilken roll kan byalagen spela i framtiden?

40 min
Louise har sökt råd i ett personligt dilemma på ovanligt håll och samtidigt blivit en del av ett konstverk.

På konsthallen Accelerator i Stockholm deltog hon i konstverket ”It takes a village” där konstnärsgruppen O skapat ett utopiskt byalag som möter besökaren och ger rådgivning i personliga frågor. Är detta konst eller terapi? Konstnärerna Linn Hilda Lamberg och Eric Sjögren berättar vad de vill undersöka med verket. Vi hör också Angelina Hammarlund,  medlem i det fiktiva byalaget. Hur känns det att möta människor och ge råd om deras problem?

Vädret väcker starka känslor och Thomas får sig en uppsträckning av en lyssnare som menar att han måste ta hänsyn till hur vädret ter sig i hela landet när han pratar i radio. Inte bara prata om hur det ser ut i parken utanför Radiohuset.

TV-programmet Efterlyst hade premiär i TV3 1990 och är nu inne på sin 57:e säsong. Ambitionen är att bidra till att brott kan klaras upp genom att be allmänheten att höra av sig med tips. Hur vanligt är det att brott klaras upp efter att tips kommit in till programmet? Och vad ska man tänka på om man vill kontakta polisen efter att ha sett något skumt? Åsa Wahlgren, polis som medverkar i Efterlyst berättar.

Programledare: Louise Epstein

Bisittare: Thomas Nordegren

Producent: Ulrika Lindqvist