Herre över allting

21 min
Vad är den kristna församlingens uppdrag? Vilken betydelse har församlingens gemenskap? Frågor som tre av medlemmarna i Equmeniakyrkan i Smålandsstenar svarar på. Leslie Ron predikar och Martina Curenstam leder gudstjänsten.

 Du kan lyssna på samtalet och predikan separat eller ladda ner som podd.

Kaffet är kanske viktigare än vad man tror!
Kyrkkaffet efter gudstjänsten då man samlas vid borden och talar om det man har hört och om stort och smått i livet. Där uppstår en gemenskap som sträcker sig över åldrar, kön, etnisk bakgrund och faktiskt även religioner. Och kyrkkaffet och gemenskapen är saknat av många i dessa tider.

Det finns miljoner människor i världen som har sin tillhörighet i en kristen gemenskap. I alla tider har man träffats söndag efter söndag för att fira gudstjänst. Många har växt upp i en församling både fysiskt och andligt och många får sluta sina dagar omgivna i den gemenskapen. Vad är det som gör den kristna gemenskapen speciell?

 Medverkande:
Leslie Ron, predikan
Martina Curenstam, gudstjänstledare
Elvira Hall, läsning Barnens bibel och bön
Bashira Mardini, samtalsdeltagare
Bengt-Olof Hoof, samtalsdeltagare
Axel Svedberg, samtalsdeltagare

Magdalena Odén - sång, fiol
Sofia Willstrand - sång, tvärflöjt 
Jenny Henningsson - sång, bas 
Håkan Hulebo - sång
Anna-Lena Möller - piano 
Axel Svedberg - bas, trummor, cajun och gitarr 
Ulla-Britt Larsson - orgel

Texter:
Matteusevangeliet 28:18-20

Musik:
Vilken underbar värld
Psalm 15 Halleluja, sjung om Jesus
Fågelsång
Kärlekens tid
Här är jag, sänd mig
I min Gud
Psalm 821 Du är en bön
Tröstevisa
Välsignelsen
Psalm 21 Måne och sol
The same Lord

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Jenny Henningsson, sång Sofia Willstrand ,sång, tvärflöjt, Magdalena Odén,sång, Anna-Lena Möller, piano, Axel Svedberg, slagverk - Vilken underbar värld
  Kompositör: George David Weiss, , George Douglas
 • 11.14
  Jenny Henningsson, sång, Sofia Willstrand ,sång, tvärflöjt, Magdalena Odén,sång, Anna-Lena Möller, piano, Axel Svedberg, bas - Fågelsång
  Kompositör: Per-Erik Hallin
 • 11.24
  Sofia Willstrand tvärflöjt, Magdalena Odén,fiol - Kärlekens tid
  Kompositör: Benny Andersson
 • 11.28
  Jenny Henningsson, sång, Sofia Willstrand ,sång, Magdalena Odén,sång, Anna-Lena Möller, piano, Axel Svedberg, bas - Här är jag, sänd mig
  Kompositör: Ida Möller
 • 11.38
  Sofia Willstrand tvärflöjt, Magdalena Odén,fiol - I min Gud
  Kompositör: J. Berthier
 • 11.41
  Jenny Henningsson, sång, Sofia Willstrand, sång, Håkan Hulebo, sång Magdalena Odén, sång, Anna-Lena Möller, piano, Axel Svedberg, cajun - Välsignelsen
  Kompositör: Lasse Axelsson
 • 11.44
  Anna-Lena Möller,piano, Axel Svedberg, ackustisk gitarr, Jenny Henningsson sång och elbas, Magdalena Odén, sång Sofia Willstrand, sång, Håkan Hulebo, sång - Psalm 821 ”Du är en bön”
  Kompositör: Ingmar .Johansson
 • 11.49
  Sofia Willstrand, flöjt, Anna-Lena Möller, piano - Tröstevisa
  Kompositör: Benny Andersson
 • 11.55
  Jenny Henningsson, sång Sofia Willstrand ,sång, tvärflöjt, Magdalena Odén,sång och fiol, Håkan Hulebo, sång, Ulla-Britt Larsson, orgel - Psalm 21 ”Måne och sol”
  Kompositör: Egil Hovland