Hur ska Sverige nå klimatmålen, Johan Kuylenstierna?

57 min
Enligt Sveriges klimatmål ska Sverige vara klimatneutralt 2045. Men än så länge minskar utsläppen alldeles för långsamt för att målet ska nås.

Klimatpolitiska rådet, som utvärderar regeringens politik, anser att det som regeringen hittills beslutat inte är tillräckligt. Men vad mer behöver göras? Och går det att nå målen?

Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet, är gäst i Ekots lördagsintervju.

Kommentar: Marie-Louise Kristola, Sveriges Radios klimatkorrespondent

Dagens fördjupning handlar om "det nya normala" efter pandemin. 
Folkhälsomyndigheten har i en rapport till regeringen beskrivit hur restriktionerna steg för steg kan tas bort. Intervju med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Programledare: Monica Saarinen
Producent: Maja Lagercrantz och Viktor Mattsson
Tekniker: Maria Stillberg

Musik som spelats i avsnittet

  • 13.28
    The Modern Jazz Quartet - It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)
    Album: Vendome
    Bolag: Chard