Hjälparen kommer

14 min
Gudstjänst på söndagen före pingst från Vindelns kyrka med präst Veronica Eriksson och musiker Olov Lindroth.

Du kan lyssna på eller ladda ner predikan i gudstjänsten separat.

Nu är den tiden på året då grönskan kommer igång på allvar. I dagens gudstjänst från Vindelns kyrka utgår präst Veronica Eriksson från den vaknande naturen. Hon pratar om livskraft och hopp i en mörk tid och om en kommande hjälpare.

När jag ser på mitt liv märker jag att hjälpen ibland kommer inifrån som en stark övertygelse eller insikt. Ibland utifrån som hjälpande händer och en vakande omsorg. Ibland kommer hjälpen genom en dörr jag själv har öppnat då jag letat efter den. Ibland kommer hjälpen oanmäld och oväntat. Ibland ser jag inte förrän långt i efterhand att jag aldrig var ensam.
Ibland blir jag manad att agera för andras skull.

Sunniva Abelli på nyckelharpa och Elin Granström på fiol spelar folkmusik i gudstjänsten tillsammans med Olov Lindroth på orgel.

Texter

Sakarja 14:6-9
Romarbrevet 8:16-18
Johannesevangeliet 15:26-16:4

Musik

Polska efter Johan August Andersson (Trad)
Den blida vår är inne (Sv Ps 197)
Vår Gud, till dig du skapat oss (Sv Ps 337)
Vals från Transtrand (Trad)
Vinden ser vi inte (Sv Ps 54)
Hardrevet (E Sahlström)
Grip du mig, helige Ande (Sv Ps 646)
Från dig från mig (S Abelli)
Herre, hör min bön (Sv Ps 681)
Med hjärtats tillit (Psalmer i 2000-talet 817)
Polska från Mörkö (Trad)

Medverkande

Veronica Eriksson, liturgi och predikan
Anita Nilsson, textläsning
Elin Granström, förbön och fiol
Sunniva Abelli, nyckelharpa
Olov Lindroth, textläsning och orgel

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Sunniva Abelli - nyckelharpa, Elin Granström – fiol, Olov Lindroth - orgel - Polska efter Johan August Andersson
  Kompositör: Trad
 • 11.08
  Sånggrupp, Olov Lindroth - orgel - Den blida vår är inne
  Kompositör: Svensk folkvisa
 • 11.13
  Sånggrupp, Olov Lindroth - orgel - Vår Gud, till dig du skapat oss
  Kompositör: Genève
 • 11.16
  Sunniva Abelli - nyckelharpa, Elin Granström – fiol, Olov Lindroth – orgel - Vals från Transtrand
  Kompositör: Trad
 • 11.20
  Sånggrupp, Olov Lindroth – orgel - Vinden ser vi inte
  Kompositör: Erhard Wikfeldt
 • 11.34
  Sunniva Abelli - nyckelharpa, Olov Lindroth – orgel - Hardrevet
  Kompositör: Eric Sahlström
 • 11.38
  Sånggrupp, Olov Lindroth – orgel - Grip du mig, helige Ande
  Kompositör: Ilkka Kuusisto
 • 11.41
  Sunniva Abelli - nyckelharpa, Elin Granström – fiol, Olov Lindroth – orgel - Från dig från mig
  Kompositör: Sunniva Abelli
 • 11.48
  Sånggrupp, Olov Lindroth – orgel - Herre, hör min bön
  Kompositör: Jacques Berthier
 • 11.49
  Sånggrupp, Olov Lindroth – orgel - Med hjärtats tillit
  Kompositör: Siegfried Fietz
 • 11.54
  Sunniva Abelli - nyckelharpa, Elin Granström – fiol, Olov Lindroth - orgel - Polska från Mörkö
  Kompositör: Trad