تغییر قوانین مهاجرتی، افزایش بیماران کووید-۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه، کمپ‌های اطلاع رسانی در مورد خشونت ناموسی در مدارس استکهلم

2:53 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن