Hur kristet är KD?

45 min
Människor och tro om KD:s ideologiska vägval och den interna debatten om partiets värderingar.

"Löftena kunna ej svika" - så låter det i psalmen av pingspastor Lewi Pethrus som 1964 startade  Kristdemokratisk samling, numera Kristdemokraterna, KD.
Men hur är det idag - står löftena till de kristna kärnväljarna kvar? Stämmer den hårda migrationspolitiken med de kristna värderingarna och vart är partiledningen på väg?
Människor och tro möter väljare, politiker och analytiker som ger sin bild av KD:s ideologiska vägval.
Människor och tro i P1 torsdag den 22 april kl.14.03, lördag den 24 april kl. 17.00 och som podd onsdag den 21 april kl. 15.

Programledare: Åsa Furuhagen
Producent: Ülkü Holago och Edgar Mannheimer
Reporter: Christine Fullman