کمبود پرستار در بخش مراقبت‌های ویژه، چهار سال زندان به جرم تجاوز به چهار پناهجو، رد پیشنهاد تسهیل قانون جیمناسیت از سوی حزب سنتر

2:28 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن