"Vi hade i våra vildaste fantasier inte kunnat drömma om det här"

23 min
Ytterligare ett pappersbruk läggs ner och i Kvarnsveden går en industriepok i graven. De nya digitala tiderna förändrar en av Sveriges basindustrier i grunden. Är pappersflaskor och kartonger räddningen för branschen?

Programledare:
Hanna Malmodin

Producent:
Anders Diamant

Medverkande och röster i programmet:
Per Lindvall, journalist och analytiker
Janne Grundelius, skyddsombud Stora Enso Kvarnsveden
Ove Jaxvik, tidigare arbetare på bruket
Annica Bresky, vd Stora Enso
Johan Freij, analytiker och divisionschef Danske Bank
Jan Bohman (S), kommunalråd i Borlänge
Peter Hultqvist (S), försvarsminister 
Anders Pettersson, ordf Pappers Stora Enso Kvarnsveden
Oscar Lindström, analytiker Danske bank
Micael Ragnarsson, forskningschef Billerud Korsnäs

Tekniker:
Ludvig Larsson