دو میلیون تن تا کنون حداقل یک دوز واکسین دریافت کرده اند؛ تمدید زمان محدودیت‌های کرونایی، مخالفت نمایندگان با قانون مهاجرت و اخبار دیگر

2:25 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن