مرگ زن ۷۰ ساله بعد از دریافت واکسین، سهولت اهدای ویزا برای دانشجویان، آخرین آمار قربانیان کرونا در سویدن

2:50 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن