Många risker för konsumenter i trädgårdshandeln

50 min
Assar köpte en trädgårdshäck på bygghemma.se - men fel sorts häck levererades, plantorna var uttorkade och han fick dessutom dubbla fakturor: En för häcken som levererades men som han inte beställt och en för en häck som han beställt men som inte levererats. Många av de stora fabrikaten ”kogödsel” innehåller knappt något kogödsel - vi pratar med trädgårdsjournalisten Lena Israelsson om ny undersökning. Lyssna också reportage om fenomenet Live video shopping och frågestunden med vår juridiska expert Margareta Brattström.