Trons musik

34 min
"Ibland skapar musiken också en mystik närhet med det stora, med Gud."

Prästen Pontus Nilsen har en bakgrund som hårdrockare och är intresserad av hur musik kan uttrycka tro och hur musik kan vara i kyrkan.

Samtal, textläsning och böner finns att lyssna på eller ladda ner som PODD!

Det är inte självklart vilken musik vi ska använda oss av i kyrkan för att hjälpa oss komma i kontakt med de djupare dimensionerna i tillvaron, hjärtat, Gud och det som vidgar.  Mer eller mindre klassisk konstmusik, folkmusik, körer, distad modern musik, growl, a capella, nya eller gamla psalmer?
Kanske finns det också andra viktiga aspekter än bara att bli berörd?

I gudstjänsten har Pontus Nilsen ett samtal med Karin Strinnholm Lagergren, docent i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet, som forskat och skrivit om förändringar i den gregorianska musikanvändningen i katolska kloster och är djupt engagerad i frågan om andlig musik.

Djävulsintervallet, tritonus, orgelns vara eller inte och om sjungandet på latin kommer åter är några av de saker som tas upp i samtalet.

Manskören Ars Veritas sjunger och det blir framförallt gregoriansk musik som fyller de höga valven i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.

Text

5 Mos 6:4-9

Musik 

Salve Regina (gregoriansk sång)
Ps 56 Gammal är kyrkan (LM Lindeman/NFS Grundtvig, Övers E Evers)
Ek Rizis Agathis (St:a Kassia 810-865)
Kyrie (ur Missa Jesu Redemptor)
Os iusti meditabitur (ur Torstunamissalet)
Pater noster (Vår Fader i gregoriansk sång)
Ps 271 Närmare Gud till dig (L Mason/F Linderholm)
Alleluia. Veni sancte spiritus (ur Skaramissalet)

Medverkande

Pontus Nilsen, präst och konstnär
Karin Strinnholm Lagergren, docent och lektor i musikvetenskap vid Linneuniversitetet
Manskören Ars Veritas
Jakob Bergman, musikledning och orgel

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.05
  Ars Veritas, Jakob Bergman - Salve regina
  Kompositör: Hermanus Contractus
 • 11.13
  Ars Veritas, Jakob Bergman - Gammal är kyrkan
  Kompositör: L M Lindeman
 • 11.26
  Ars Veritas, Jakob Bergman - Ex Rizis Agathas
  Kompositör: Kassia
 • 11.36
  Ars Veritas, Jakob Bergman - Kyrie Missa Jesu Redemptor
  Kompositör: Adolfo Kaim
 • 11.40
  Karin Strinnholm Lagergren - Os iusti meditabitur
  Kompositör: ur Torstunamissalet
 • 11.46
  Ars Veritas, Jakob Bergman - Pater Noster
  Kompositör: trad
 • 11.51
  Ars Veritas, Jakob Bergman - Ps 271 Närmare Gud till dig
  Kompositör: L Mason
 • 11.54
  Ars Veritas, Jakob Bergman - Alleluia. Veni sancte spiritus
  Kompositör: Skaramissalet