Studio Ett 28 april

103 min
Attendo, Ryssland och oppositionen, valkalven på Öland, indiska coronamutationen, uppföljning Attendo,ny modell att förhindra gräsbränder, barnidrott och ny bok av Olle Wästberg.

Musik som spelats i avsnittet

  • 17.26
    Digiffects Sound Effects Library - Kids Soccer Game with Cheering Version 1
    Album: Soccer, Football and Rugby Sound Effects
    Bolag: Hot Ideas 2016