O cvrle mangela te bajrol

8:48 min
Sar si jekh trajo khaj e cvrle? So keren von sako djes? Si len buchia, vaj beshen feri khere?

Shunen kadi shukar paramichia po Arli khaj o Mirsad Sahiti kerdas po Arli.