Psykiatrisk diagnos en biljett till hjälp

20 min
ADHD, autism, bipolär sjukdom, paniksyndrom, depression - de psykiatriska diagnoserna möter oss nästan dagligen i media, och de lär bli fler när nya versionen av diagnosbibeln DSM 5 presenteras i vår. Men vilken betydelse har diagnoserna i praktiken, i den vård som professionella kan bistå med? För en del är diagnosen inträdesbiljett till mera hjälp och vård i samhället men kan också leda till att man får leva med en psykstämpel. Med det går att bli avdiagnosticerad, när man blivit av med sina besvär, berättar några psykoterapeuter.

Psykiatriska diagnoser är inte hämtade ur luften, utan ska överensstämma med vad den internationella forskningen kommit fram till när det gäller psykiska besvär. Den diagnostiska manualen DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, står i många bokhyllor hos de som utövar psykoterapi, men den är inte något allom givet. Nu i vår ska en reviderad upplaga, den femte, DSM 5, utges av det amerikanska psykiaterförbundet. Tanken är att anpassa diagoserna efter verkligheten, den senaste versionen gavs ut för snart 20 år sen, och man kan anta att diskussionen om de psykiatriska diagnoserna tilltar igen nu framöver.

I samband med att Beteendeterapeutiska föreningen hade kongress i Uppsala nyligen sammanstrålade vår reporter Per Gustafsson samman med terapeuterna Liv Svirsky och Anna Kåver, för att prata om det här, men med i samtalet var också med professorn i psykologi, Ata Ghaderi, från Karolinska institutet.