Bosatt i öknen - A-Z West

29 min
Vad är egentligen frihet? Det är en fråga som drivit den internationellt kända konstnären Andrea Zittel. Är frihet att kunna köpa och göra allt man vill? Eller kan frihet snarare vara att skapa tydliga ramar och strukturer för sitt liv? Andrea Zittel är konstnären som gjort just utforskandet av livets och boendets möjligheter och begränsningar till huvudämnet för sin konst. Så har det alltid varit. Men arbetet tog ny fart när hon var tvungen att lösa sina bostadsproblem och flyttade till Joshua Tree i Mojaveöknen i Kalifornien.

Andrea Zittel  hade precis brutit upp ur en relation och var då vid millennieskiftet dessutom ganska pank. Los Angeles var för dyrt, men i öknen hittade Andrea Zittel ett litet hus som hon hade råd att köpa. Två rum och kök och perfekt för en person. Hela huset har sen dess blivit en experimentyta för att testa andra sätt att leva på. Hon bygger möbler, virkar kläder, bygger ut, köper mer mark och nu har hon kommit så långt i sitt projekt att hon börjat jobba fram en plan för hur andra konstnärer ska komma till A-Z West. Inte för att i första hand göra konst, utan för att  pröva ett annat sätt att leva på.

Andrea Zittels ägor har expanderat i takt med hennes framgångar på den internationella konstscenen. De övernattningskapslar i plåt som hon en gång uppfann för att kunna ta emot gäster har nått ut på konstmarknaden. En ny generation Wagon Stations, som hon kallar dem, är utplacerade på tomten i den del som kallas the Wash. 

Andrea Zittel första gången på Konsthallen Magasin 3 i Stockholm när hon ställde ut där hösten 2011. Det mötet ledde vidare till A-Z West för att se huset och platsen på riktigt. Och dessutom få höra hur det egentligen är att vara där som gästande konstnär och sova i en plåtkapsel mitt i öknen. A-Z West har också professionaliseras allt mer. Nu har Andrea Zittel bland annat anställt konstnären Patrick Woody som assistent och han sköter nu visningarna av huset. På samma sätt som med alla Andrea Zittels projekt bygger hon upp en tydlig struktur för hemmet och den egna stiftelsen. Tanken är att hon en dag ska kunna lämna allt bakom sig och att det ska leva vidare som en experimentyta, men utan hennes närvaro.