Marta – Esther Kazen (repris)

8:01 min
Esther Kazen är pastor i Equmeniakyrkan, även känd som ”Feministpastorn”. I sina andakter krokar hon arm med bibliska kvinnor och lyfter fram deras berättelser.

Andakten sändes första gången i juli 2020

När Esther växte upp i kyrkan undrade hon många gånger varför kvinnorna så sällan kallades lärjungar. Det fanns ju många kvinnor som var en självklar del av Jesus liv. Berättelserna om kvinnor fanns där, men de var ofta biroller till de manliga huvudpersonerna som var lärjungar, ledare och budskapsbärare. Kanske är det en av orsakerna till att Esther idag älskar att kroka arm med Bibelns kvinnor, och så gärna kallar kvinnorna för lärjungar.

En av kvinnorna i Jesus liv var en initiativtagande och pragmatisk lärjunge. Hon har ofta uppfattats som någon som var ointresserad av att höra Jesus röst. Jag har hört många predikningar där hon har lyfts fram som ett dåligt exempel, och jag har uppmanats att vara mer andlig och närvarande än henne. Men hon har blivit missförstådd, och jag tycker hon förtjänar upprättelse.
Idag krokar jag arm med Marta.

Text
Johannes 11: 21-27

Musik
Belonging - Secret Garden

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.45
    Secret Garden, Åsa Jinder, Johnny Tate, Irish National Symphony Orchestra - Belonging
    Album: Once In A Red Moon
    Kompositör: Rolf Lovland
    Bolag: Mercury