احتمال آغاز فاز چهارم واکسیناسیون؛ مناظره رهبران احزاب؛ تشکل سیاسی جدید برای تغییر قانون مهاجرت و دشواری اخراج‌های اجباری در جریان پاندمی

2:38 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن