Klartext - nyheter på ett enklare sätt

4:59 min
I en ny film spelar Amanda Malmberg en funktionsnedsatt kvinna på sjukhuset Vipeholm. Vi berättar också att personer i 50-årsåldern nu kan få corona-vaccin i Värmland, Jönköping och Kalmar.

En annan nyhet är att den döda valen på Öland, nu har dragit upp på land.