Så kan oroliga mötas inför vaccinering

20 min
Vad är orsaken till att en person kan känna oro inför vaccineringen? Hör i Vetenskapsradion Hälsa hur tveksamheten kan mötas.

Det är stora skillnader på hur många som vaccinerar sig i olika områden. Attityder, oro och hur fattig eller rik man är visar tidigare forskning har betydelse för vaccinationstäckning.  Världshälsoorganisationen konstaterar att vaccintveksamhet är en av de tio viktigaste hälsofrågorna att arbeta med det närmast året.

Men vad händer i hjärnan när en oro plötsligen kan uppstå? Och vad är det som gör att hur mycket pengar man tjänar verkar spela roll för vilka som vaccinerar sig? Och vad är viktigt om en person ska kunna ändra sig från att vara tveksam till vaccin men sen kunna tänka sig att ta vaccinet?

Mats Fredriksson, professor i klinisk psykologi, Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, båda vid Uppsala universitet samt Anna Bergström, forskare i implementering ( ändrat arbetssätt) på Karolinska institutet samtalar om vad som är viktigt att tänka på för de som är oroliga inför vaccinering.