Därför rekommenderas covid19 vaccination för vissa gravida

19 min
Gravida Hillevi Persson undrar vad det finns för vetenskap bakom rekommendationer till gravida och covid19 vaccination. I Vetenskapsradion Hälsa får hon svar från forskare och experter.

Gravida som blir sjuka i covid19 tycks ha en ökad risk för att föda för tidigt, visar en ny svensk studie i tidskriften JAMA. Att bli född för tidigt kan utgöra en risk för barnet. Det skulle kunna tala för vaccinering av gravida. Men vad finns för forskning kring hur vaccinen kan påverka fostret?  Hur vägs olika risker och fördelar mot varandra?

Idag rekommenderas vaccinering av gravida som är över 35 år eller med ett BMI över 30 och de som tillhör de andra riskgrupperna. Kanske kommer ännu flera gravida framöver att rekommenderas att ta sprutan mot covid19.

Docent och överläkare Karin Petterson som är chef för förlossningskliniken på Karolinska universitets sjukhuset, Mikael Norman, barnläkare och professor i pediatrik och neonatolgi samt Ulla Wändel Liminga, ämnesrådesansvarig för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket i Uppsala svarar på gravida Hillevi Perssons frågor.