۳۳ درصد کشور حداقل یک دوز واکسین دریافت کرده‌اند؛ آمار مرگ براثر کرونا؛ آغاز فاز چهارم واکسیناسیون و درخواست تسهیل قانون برای پیگیری مجرمان

2:30 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن