I väntan på att pandemin ebbar ut

20 min
Vad kan du göra i väntan på andra sprutan? Är det relevant att mäta antikroppsnivåer efter vaccinen? Och hur orolig behöver unga vara för biverkningar om de skulle erbjudas vaccin?

Det är några av frågorna från lyssnare som tas upp i Vetenskapsradion Hälsas frågelådeprogram. Panelen består av Elisabeth Bernspång, läkare och utredare vid Läkemedelsverket i Uppsala, Helena Hervius Askling, överläkare i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset samt ordförande för Svenska Infektionsläkarföreningens vaccingrupp, och Per Brolin, barnläkare vid Karlstads Centralsjukhus och representant för Barnläkarföreningen i covid19-vaccinfrågor.