De förbisedda

29 min
-Jag är jätte impulsiv. Om jag känner för att rymma hemifrån då gör jag det. Sen struntar jag i vad mamma säger. Jag kommer bara inte hem. Sån är jag.


Jeanette Fröjd är 17 år och fick diagnosen ADHD i årskurs åtta. Det blev något av en chock för både henne och familjen. Ingen hade tänkt på att det kunde vara ADHD som gjorde att hon var så rastlös och hade så svårt att koncentrera sig i skolan. Mamma Helene trodde att det handlade om osäkerhet och dålig självkänsla. Jeanettes historia stämmer väl in i mönstret. Flickor med ADHD har samma problem med koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet som pojkar med ADHD har, den tar sig bara lite andra uttryck. 

-Flickorna är oftast inte lika utagerande som pojkar med ADHD är, vilket gör att de inte får den hjälp de behöver, berättar Svenny Kopp som är överläkare och specialist på barn och ungdomspsykiatri. Men i takt med att kunskapen har ökat, får idag allt fler flickor diagnosen. När Svenny började forska kring flickor med ADHD i slutet av nittiotalet trodde man att ADHD var mycket vanligare bland pojkar. Men i takt med att kunskapen har ökat, får idag allt fler flickor diagnosen.

Programmet är ett samarbete med Skolministeriet från UR av Lovisa Haag.