Ealli muitalusat - Heavdni

6:58 min
Mihkal-Áilo, Ánne-Merethe ja Lova gullaba máinnaša movt heavdni gájui olbmo. Anna Sunna hupmá mánáiguin manin ii galgga goddit heavnni ja movt gieđas dovdo doallat heavnni. Tekla ja Alina lávluba heavdni, heavdni, heavdni šuoŋa.

Mihkal-Ailo, Anne-Merethe och Lova får höra en saga om hur spindeln räddade människan. Anna Sunna samtalar med barnen om varför man inte skall döda spindeln, berättelser om spindlar man sett och hur det är att hålla i en spindel. Tekla och Alina sjunger Imse vimse spindel.

Teknihkkarat: Kalle Andersson ja Bjarne Johansson

Buvttadeaddjit: Anna Sunna, sameradio ja Birgitta Lindström, Driva produktion

Musik som spelats i avsnittet

  • 06.56
    Marie Kemi [+] Ole Kemény - Olggustuvvon
    Kompositör: Marie Kemi/Ole Kemény