احتمال کاهش شیوع کرونا در تابستان؛ انتقاد از وزیر آموزش؛ بازنشستگانی که در فقر زندگی می‌کنند؛ و سه انفجار پیاپی در مالمو

2:40 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن