Hör ni mig? Nån har glömt mjuta!

30 min
Pandemin har gjort att många samtal har flyttat över till videomöten. Språket berättar om digitala tummar upp, hur fördröjningar får oss att avbryta och hur man kan känna närhet via en skärm.

Veckans språkfunderingar

Vad är den främsta anledningen till att samtal under fysiska möten och videomöten skiljer sig åt?

Hur fungerar turtagning, alltså växlandet mellan vem som pratar, i fysiska samtal?

Hur fungerar turtagning i digitala möten? Och hur kan man underlätta turtagning i videmöten?

Vad finns det för sätt att ge återkoppling i ett samtal under videomöten utan att störa?

Hur viktig är ögonkontakten för samtal?

Hur går det att skapa närhet i digitala möten?

 Hur kan man bäst kommunicera med barn under videomöten?

Språkforskare: Mattias Heldner, professor i fonetik och föreståndare för fonetiklaboratoriet på institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Anna Martín Bylund, universitetslektor vid Linköpings universitet, som bland annat studerat hur närhet kan skapas i videosamtal mellan familjemedlemmar. Programledare Emmy Rasper.

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.21
    Bay, thels - World News
    Album: World News
    Bolag: Spinnup