Partiledarduellen: Anders Kråik och Christina Åhrén

14 min
Inför Sametingsvalet på söndag har vi låtit två partiledare duellera aktuella samepolitiska frågor.

I den här partiledarduellen möts Christina Åhren, vägvisare i Min Geaidnu och Anders Kråik, Samerna för att diskutera kulturpolitik och språkpolitik.
I partiledarduellerna möts två partiledare öga mot öga för att debattera kulturpolitik och språkpolitik inför sametingsvalet den 16 maj.