آزمایش سریع کرونا در دبیرستانهای استکهلم؛ انتقاد از اداره مهاجرت؛ گفتگو با کارشناس امور بازنشستگی و اخبار دیگر

2:37 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن