Partiledardueller

Här finns inget ljud
Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.