سه میلیون نفر در سویدن واکسین شدند، دیدار وزیر امور اجتماعی از مناطق آسیب‌پذیر، قاچاق ۱۰۰ تن مواد مخدر به کشور، ادامه افت درآمد صنعت گردشگری

2:57 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن