Klartext - nyheter på ett enklare sätt

Här finns inget ljud
Det finns HVB-hem där barn har farit illa och utsatts för våld och kränkningar. Men myndigheten IVO låter ändå de här HVB-hemmen fortsätta ta ansvar för barn, det har Sveriges Television avslöjat.

Under flera dagar har trygghetslarmen inte fungerat i Båstads kommun i Skåne, så att det blev svårt för gamla och funktionsnedsatta att kalla på hjälp.

En del förpackningar kan vara svåra att öppna. Särskilt för de som är svaga i händerna. Men många företag vet inte om att deras förpackningar är för svåra, därför måste man berätta det, säger en expert.