Det här gör Sverige och världen för att stoppa pandemin globalt

20 min
Sverige har hittills beslutat om att skänka tre miljoner vaccindoser till fattigare länder. Är det nog? Och varför skänks till största del doser som vi själva inte vill ha?

Biståndsminister Per Olsson-Fridh förklarar hur Sverige agerar i förhållande till den globala pandemin, och menar att Sverige är världsledande i förhållande till befolkningen både i att sänka pengar och att skänka covid19vaccindoser för att bekämpa pandemin.

Sveriges Radios Afrikakorrespondent Richard Myrenberg berättar om den dramatiska utvecklingen med smittspridning som skett i flera afrikanska länder de senaste veckorna.

Göran Collste, som är professor emeritus i tillämpade etik vid Linköpings universitet och sakkunnig i Statens medicin-etiska råd, SMER, berättar om de olika modeller som tagits fram för att hantera pandemin.

Frederik Kristensen från CEPI,Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, som har till uppgift att ta fram vacciner för sjukdomar som läkemedelsbolagen tidigare inte har brytt sig om, och är medlem i COVAX, den organisation som fördelar vaccin till låg- och medelinkomstländer som inte har haft råda att köpa in covid-19vaccin på egen hand. Han berättar om dilemman och möjligheter i arbetet med vacciner till fattigare länder.

Producent Camilla Widebeck
Camilla.Widebeck@sverigsradio.se