Marianne Söderberg - I breven mötte jag mig själv som ung

4:18 min
På prydligt handskrivna rader möter Marianne Söderberg den person hon en gång var eller i vart fall ville vara.

Marianne Söderberg är kulturjournalist och filmare bosatt i Luleå. Hon är ofta anlitad moderator och undervisar blivande journalister vid Luleå tekniska universitet.