Coronaviruset tycks bli farligare för varje variant

20 min
Deltavarianten av coronaviruset smittar lättare och förefaller ha förmåga att ta över från alfavarianten. Samtidigt kommer uppgifter om att den oftare ger svår sjukdom. Varför kommer det här mönstret tillbaka?

När alfavarianten tog över och visade sig mer smittsam, ökade andelen fall som lades in på sjukhus. På samma sätt tycks nu deltavarianten både vara mer smittsam och i större utsträckning ge svår sjukdom.

Hur går det ihop med det vi hört om att ett virus naturligt utvecklas mot att ge oss mildare sjukdom, så att vi kan gå omkring och sprida det desto mer?

Vi diskuterar det senaste i virusutvecklingen med virologerna Tomas Bergström vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och Niklas Arnberg vid Umeå universitet.