Att göra eller icke göra. Om paus, passivitet och prokrastinering

44 min
Tar vi en paus för att sedan kunna bli mer effektiva? Bör vi göra något annat eller inget alls när vi pausar? Två av frågorna i veckans samtal.

Filosofer har sedan Platon grubblat över varför människor inte så sällan tenderar att veta vad som är rätt och vad som måste göras, för att sedan göra någonting helt annat i stället. Eller inget alls. Ett alltför spritt uppskjutande-beteende; prokrastinering. En del av oss vill vänta på inspiration medan andra ser den snarare som ett resultat av våra handlingar. Passivitet ges oftast en negativ klang, men vad ryms det för positiva värden i att ingenting göra?
Gäster är filosoferna Stina Bäckström vid Södertörns högskola och Martin
Gustafsson vid Åbo Akademi, samt psykologen Alexander Rozental som forskar
vid KI.

Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.