Så låter nya Hesa Fredrik

9:30 min
Hur många öron når "viktigt meddelande till allmänheten"? Vem var Hesa Fredrik och varför har den 90 åriga utomhusvarningssignalen börjat låta lite annorlunda?

Möt Håkan Marcusson, systemarkitekt för varningssystem vid myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som kan det mesta om VMA-signalen.

Och vi träffar brandmannen Thomas Åström som ansvarar för att att tutorna över Luleå låter vid de återkommande kvartalsproven.

I FM 31 juli.