Tystnadsambassadören: Våga vara tyst

9:31 min
Vad är tystnad? Kommer synen på den förändras i och med pandemin och all social distansering? Och vilken ställning har tystnaden i en tid då det talade ordet ofta uppmuntras?

Möt professorn i pedagogik vid Luleå tekniska universitet Eva Alerby som skrivit en bok om tystnad, och som är något av en ambassadör för ett vidgat tystnads-begrepp.

I FM 7 augusti.